Varstvo podatkov

Varstvo podatkov

Varovanje podatkov

Ta politika varovanja podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Voleska.com zbira od vas, ko izpolnete obrazec za nakup izdelka.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je: Voleska.com Urška Colarič Brezovica 26 8220 Šmarješke Toplice Slovenija Davčna št.: 46169067 Email: info@Voleska.com

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Z izpolnitvijo obrazca na naši spletni strani in potrditvijo posredujete naslednje kontaktne podatke:

  • Ime
  • Priimek
  • e-poštni naslov
  • Telefonsko številko
  • Naslov
  • opcijsko dostavni naslov
  • opcijsko naziv podjetja

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca, potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede informacij o naših izdelkih. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali. Voleska.com spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Voleska.com ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi obrazca, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni trgovini Voleska.com pri naročilu izdelka obkljukate, da se strinjate s Politiko varovanja podatkov. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s sporočilom na naslov: info@Voleska.com. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@Voleska.com. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR. Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

Voleska.com hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen obdelave naročila ali povpraševanja. Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, Voleska.com izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.